İnternet Bağımlılığı ve Çocuklarımız

Kategori: Genel | 0

Bilimin ve teknolojinin hızlı gelişimiyle insanlar arasındaki iletişim ve ilişki tarzı da hızla değişmeye başlamıştır. Bu gelişimlerden bir tanesi de uçsuz bucaksız bir sanal dünyayı içinde barındıran internet’tir. Tüm teknolojilerin ve gelişen bilimin iyiye kullanılması insanlık tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Ancak her alanda olduğu gibi teknolojinin ve bilimin bazen bilerek bazen de bilmeyerek kötüye kullanımları olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bu gelişim ve değişim furyası içerisinde internet’i ele aldığımızda, doğal olarak bu gelişime çocuklarımız daha çabuk adapte olmakta ve internet’i daha fazla kullanmaktalar. Aileler internet kullanımı konusunda çocuklara nazaran daha geride kalmış ve çocuklarını kontrol etmekte zorluklar çekmektedir. Son zamanlarda aileler çocuklarını internet’in renkli ortamından ve cazibesinden koruyamaz duruma gelmiştir. Değişen dünyada çocuklar için yeni bir risk alanı daha ortaya çıkmıştır. İnternet’in çok kısa sayılabilecek bir sürede hızla evlerimizin içine girmesi aile içi ilişkileri de zedelemeye başlamıştır. İnternet’in ilk eve girişiyle anne baba için çocuğun kendisini geliştirmede ve eğitimine yardımcı olacağı bir araç olarak görülür. Nitekim amacına uygun kullanıldığında İnternet böyle bir işleve sahiptir.

Bazı aileler çocuğum gözümüzün önünde olsun-dışarıda kötü alışkanlıklar edinmesin diye evlerine internet alırlar. ‘Dışarı çıkma’ ‘yeter ki gel evde ol’, ‘gel sana bilgisayar aldık’ ‘internette bağlattık’ gir odana oyna demek çocuğu riskle baş başa bırakmak anlamına gelebilir.

“Anne-babalar, sokağa çıkmasını istemedikleri çocuklarını farkında olmadan sosyal ilişkiden mahrum bırakarak bilgisayara ve yalnızlığa itmektedir. Oysa çocuk iyi ve kötüyü tanımalı, gerektiğinde kavga etmeli, küsmeli sonra barışmalı ve hayatta kendini bekleyen sorunlara karşı provasını yapmalıdır” aksi takdirde gerçeklikten koparmış yaşamın gerçekliği karşısında direncini zayıflatmış oluruz. Çocuğun sosyal hayatta karşılaştığı yaşam olayları kendi sosyal ve psikolojik gelişimi için çok önemli bir işleve sahiptir.

Aslında bazı insanlar için internet, bilgi ve iletişim aracı olmaktan ziyade bağımlı kaldıkları, hayatın bir parçacı olan “özgürlük” alanı durumuna gelmiştir. Neden insanlar internet kullanırken kendilerini kontrol edemiyor? Neden İnternet ellerinin altında olmadığında bir eksiklik, huzursuzluk veya sinirlilik hali oluşmaktadır. Sanırım bunun cevabı “bağımlılığın” yanında bilinçaltının ya da kişinin iç dinamiklerinin aktif hale gelmesi diyebiliriz. Yani mesele kişinin kendisiyle ilişkili olduğudur. Birçok kişi sosyal yaşamında, yüz yüze ilişkilerinde karşılığını bulamadığı yaşam biçimini ve bir takım tutkuları sanal ortamda sınırsız ve çekici bir şekilde yaşamaktadır. Hem de tüketerek. Gerçek dünyadan uzaklaşan bireyler, sanal dünyada gerçek olmayan faaliyetler ve ilişkiler içerisine girerek toplumdan soyutlanmakta, bilgisayar ve internet bağımlısı haline gelmektedir. Bu, tıpkı alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı gibi, kişileri esir almaktadır.

Çocuğa internet kullanımı ile ilgili bilgi verilmediyse çocuğun interneti kötüye kullanma olasılığı yüksektir. Öncelikle çocuklarla internetin hangi amaçlarla kullanılacağı hakkında konuşmalı ve o bilinç verilmelidir. İnternet kullanım bilinci verilmediği takdirde aile istemese de çocuk bir yolunu bulup amacına ulaşacaktır. Çocuğun girmemesi gereken siteler genel olarak belirlenmeli ve anlaşmalar yapılmalıdır. Bu konuda anne babalar çocuklarına iyi bir model olmalıdır.

Kontrol edemeyeceğini düşünen aileler çocuklarıyla bazı anlaşmalar yapmalıdır.

Bunlar, haftanın veya günün belirli saatlerinde bilgisayarın kullanıma açık ve kapalı olması gerekir. Öncelikli olanın, dersleri ve okulu olduğu vurgulanmalı ve gereken destek verilmelidir.

Mümkün olduğu kadar bilgisayar ortak kullanım alanında bulunmalıdır. Bilgisayar zorunlu durumlar harici çocuğun odasında olmamalıdır. Sakıncalı sitelere neden girmemesi gerektiği hakkında çocuklara gerçekçi bilgilendirmeler yapılmalıdır. Korkutmak için veya geçiştirmek için yanlış bilgiler vermek sakıncalıdır.

İnternet bağımlılığı nelere yol açar?

Öncelikle gerçek dünyadan uzaklaşan kişi sanal âlemin cazibesine kapılarak gerçek olmayan ilişkiler içine girmeye başlar. Bu sanal âlemde geçirilen süre uzadıkça bireyin sosyal ilişkilerinde gerilemeler başlayabilir. En önemlisi sıklıkla internet kullanan çocukların, kendililerini sağlıklı bir şekilde ifade edemedikleri ve sosyal ortamlarda çabuk sıkıldıkları agresif davranışlarda bulundukları gözlenmektedir. Özellikle bilgisayar oyunları çocukları bağımlı hale getirmektedir. Bağımlı hale gelen çocuklar aile içinde ciddi çatışmalar yaşamaya başlamakta ve aile içi huzur bozulabilmektedir.

Bilgisayar veya internet bağımlısı olan çocuklarda genellikle:

 • İnternet ortamından yoksun kaldığı durumlarda bir eksiklik duygusu, sinirlilik hali ve saldırgan davranışlar ortaya çıkabilir.
 • Zaman içerisinde insanlarla yüz yüze ilişkide bulunmak istemeyebilir bu da sosyalleşmesinin azalmasına neden olur.
 • Aileyle sorunlar yaşanmaya başlanır ve derslerde gerilemeler başlayabilir.
 • Zamanının büyük bölümünü internette geçirilir sosyal ortamdan uzaklaşmaya başalar.
 • Zor durumda kaldıklarında veya yanlış bir şey yaptıklarında yalan söylemeler başlayabilir.
 • İstenmeyen veya uygun olmayan sitelere girerek psikososyal gelişimi için olumsuz etkiler yapmaya başlar.

Çocukların hayatında eğlence ortamıyla diğer etkinlikler arasında sağlıklı bir denge kurabilmek, ebeveynler için çoğu zaman gerçekleştirilmesi zor bir hedef olmuştur. Internet bu zorluğu daha da artırmıştır. Internet iletişimi ve etkileşimli oyunlar bazı çocukları o kadar bağlar ki çevrimiçi ortamda geçirdikleri zamanı fark edemezler.

Neler Yapılabilir:

 1. Çocuklarınızı sanal ortam yerine doğal ortama yönlendirin, birlikte zaman geçirin.
 2. Spora veya çocuğunuza uygun sosyal faaliyetlere yönlendirin.
 3. Ev içinde veya eve dair yapılacak işlerde bazı sorumluluklar verin ve takip edin.
 4. Ev içinde veya başka alanlarda yapacağınız faaliyetlerde veya değişimlerde çocuğunuzun fikrini alın.
 5. Yeni arkadaşlık kurmasına yardımcı olun ve arkadaşlık ilişkilerini destekleyin.
 6. Birçok önlemi almanıza rağmen bu durumu engelleyemiyorsanız ve çocuğunuzun okul başarısı ve sosyal yaşamı olumsuz etkileniyorsa bir uzmandan yardım alın.
Uzman Psikolog Emin Dönmez

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir