Aile Danışmanlığı

Aile üyeleri arasında zaman zaman bazı anlaşmazlıklar veya çatışmalar yaşanabilir. Bazen anne baba arasında bazen ise çocuklarla ebeveyn arasında ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir. Bu gibi durumlarda psikolojik destek almak yararlı olabilmektedir.

  • Aile içinde uyum ve ahenk sağlama
  • Temsil sistemleri ve aile içi iletişimde kullanımı
  • Çocuğun kişiliğinin oluşumunda ailenin önemi
  • Çocuğun başarısında aile faktörü
  • Aile içi çatışmalarda risk faktörleri
  • Aile sistemleri ve roller
  • Anne-baba arasındaki anlaşmazlıkların çocuklara etkisi
  • Kuşak çatışması ve iletişim engelleri
  • Dışsal faktörler ve aile dinamiği
  • Aile içi kıskançlıklar ve tuzaklar