Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

  • Aşırı Hareketlilik ve Dikkat Dağınıklığı
  • Derslerde Başarısızlık ve İsteksizlik
  • Sınav Kaygısı ve Motivasyon Eksikliği
  • Özgüven Eksikliği ve İçe Kapanıklık
  • Kekemelik ve Konuşma Güçlüğü
  • Davranış Problemleri
  • Zaralı Alışkanlıklar
  • İdeal Çocuk Yetiştirme